Կառլոս Աբովյանի աշխատանքները Ժամանակակից արվեստի թանգարանում (ԵրԵՎան)

Խմբագիր` ԱՆՈՒՇ ԱԲՈՎՅԱՆ (Կառլոս Աբովյանի դուստր)
Մշակող` ՍԵՎԱՆ ՍԵՐՎԻՍԻԶ ընկերություն